Okul eğitim sisteminiz nedir?

Tam Gündüz Bakımevi; eğitim anlayışı olarak Vygotsky’nin sosyal öğrenme kuramını çıkış noktası kabul eden, Türk eğitim sistemi ve müfredatlarına paralel geliştirilmiş oyun temelli öğrenme yaklaşımı uygulamaktadır. Programda çocukların seçimlerine önem verilir.
Çocukların gelişim alanları (fiziksel, sosyal, dil, duygusal, öz bakım, bilişsel gelişim) doğrultusunda bütünsel gelişimlerine katkı sağlamak önceliklerimizdendir.

Sanal Tur Ana Sayfası