Eğitimde hangi yaklaşımı benimsiyorsunuz?

Oyun çocuklar için evrensel bir dildir. Çocukları merkeze alan TAM Çocuk Gündüz Bakımevinde “Oyun Temelli Eğitim Modeli” uygulanmaktadır. Oyun temelli eğitim modelinde, öğrenme çocuğun doğal ortamında gerçekleşir. Çocuklar hayali bir durum-senaryo üzerinden hareket ederek roller alırlar ve süreçleri planlarlar. Oyun bitiminde süreci ve kendilerini değerlendirmeleri beklenir. Bu modelin içinde öz düzenleme becerilerini geliştirme hedefi ön plana çıkmaktadır. Öz düzenleme becerileri, çocukların kendi duygu ve düşüncelerini kontrol edebilmeleri, süreçlere dâhil olabilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri üzerinden gelişmektedir. Oyun temelli öğretim içinde birçok yaklaşım, kuram ve teknik barındırır. Bununla birlikte çatısını Vygotsky’nin kültürel-tarihsel kuramı üzerine kurmuştur.

Eğitimde, önemli kişilik, gelişim ve öğrenme modellerini bir araya getiren bir yaklaşım benimsiyoruz. Kurumumuzdaki eğitimleri ve ortamı planlarken başvurduğumuz bazı yaklaşımlar şunlardır: Proje yaklaşımı, Reggio Emilio, Montessori, High Scope, Waldorf, Psikososyal Gelişim Kuramı, Psikoseksüel Gelişim Kuramı, Olgunlaşma Kuramı, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Vygotsky’nin Sosyal Öğrenme Kuramı, SCAMPER ve P4C teknikleri, STEAM, Çoklu Zeka Kuramı, Öğrenme Stilleri, 9 Tip Mizaç Modeli

Sanal Tur Ana Sayfası